LEIS

Crowdfunding

15 oktober 2022
De Gemeente Staphorst heeft als doel een 100% coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat.

Inwoners van de gemeente Staphorst kunnen zelf bepalen in hoeverre ze betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de projecten van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst en op welke stoel ze plaats willen nemen: bijvoorbeeld door lid te worden van de coöperatie of door financieel te participeren (aandeelhouder te worden).

Voor Windpark Bovenwind is, met ondersteuning van LEIS, het proces van crowdfunding gestart. Leden van de coöperatie kunnen participeren in het windpark door certificaten van aandelen te kopen. Kijk ook op de website van Wij Duurzaam Staphorst.

Denkt u ook na over het opzetten van crowdfunding voor uw duurzaamheidsproject? Misschien tijd voor een kop koffie over de kansen en bedreigingen met het team van LEIS.