LEIS

Zonneweide de Hoop

Blokzijl

Zonneweide de Hoop

Blokzijl
Coöperatie Steenergie is voornemens een zonneweide te realiseren ten noordwesten van Blokzijl en ten zuidwesten van het dorpje Baarlo, in de provincie Overijssel. De realisatie van deze zonneweide vormt een invulling van de duurzaamheidsdoelstelling van de provincie Overijssel en van de gemeente Steenwijkerland. De vergunning is recentelijk aangevraagd.

Lokaal eigendom is een belangrijk streven in de energietransitie. Voor gemeente Steenwijkerland is lokaal eigendom van belang voor het bereiken van een eerlijkere verdeling van de lusten en lasten. In het beleid wordt uitgegaan van een minimum van 50% lokaal eigendom. Dit kan worden ingevuld door eigendom door inwoners, lokaal gewortelde bedrijven of een combinatie daarvan. Coöperatie Steenergie is van haar leden. Inwoners van gemeente Steenwijkerland kunnen lid worden. Inwoners en lokaal gewortelde bedrijven (mits lid van de coöperatie) kunnen indirect, via de coöperatie, mede-eigenaar worden van het zonnepark. Zo wordt voldaan aan de eis voor minimaal 50% lokaal eigendom. In de ontwikkeling van het zonnepark door Steenergie gaat zij verder dan dat, want zij streeft naar 100% lokaal eigendom. LEIS ondersteunt de coöperatie in alle facetten van het ontwikkelingsproces.