LEIS

Lokale
Energie
Initiatieven
Stimulering

LEIS staat voor Lokale Energie Initiatieven Stimulering. Een initiatief dat is ontstaan uit de overtuiging dat onze inwoners gebaat zijn bij eigen inbreng als het gaat om het lokaal opwekken van duurzame energie. LEIS ondersteunt regionale initiatieven bij het opzetten en uitvoeren van projecten waarbij bewoners en grondgebruikers invloed en zeggenschap uitoefenen in hun eigen gebied. 'Als we dan toch duurzame energie moeten realiseren, dan doen we het zelf en houden we ook de verdiensten in de omgeving.’

Alle gemeenten in Nederland hebben als doel om volledig energieneutraal te worden. Dit betekent dat zij zelf net zoveel duurzame energie moeten gaan opwekken als dat er lokaal verbruikt wordt. De overheid heeft hiervoor bestuurlijke afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES).

Om de doelen in de RES te behalen, worden er projecten voor zelfstandige grootschalige energieopwekking op poten gezet, zoals wind- en zonneparken. Gemeenten wijzen zoekgebieden aan waar deze projecten vorm moeten krijgen. Inwoners, agrariërs/grondgebruikers en omwonenden van een zoekgebied doen er goed aan om zelf de regie te pakken bij de uitwerking van deze projecten. Want regel je het zelf, dan heb je niet alleen invloed op de uitvoering en vormen van energie, maar ook op hoe de opbrengsten uit de energieproductie worden besteed. 100% lokaal eigendom is het streven.

LEIS (Lokale Energie Initiatieven Stimulering) ondersteunt initiatiefnemers bij zelfstandige regionale duurzame energieprojecten en landschapsinrichtingsvraagstukken, waarbij de inwoners weliswaar moeten wennen aan een veranderende omgeving, maar er dan in elk geval ook maximaal profijt uit halen. Als het dan toch moet, dan doen we het zelf en houden we ook de verdiensten in de omgeving.

Projecten

Actualiteiten