LEIS

Lokale
Energie
Initiatieven
Stimulering

Bij LEIS zetten we ons in voor de ondersteuning van lokale energieprojecten die streven naar 100% lokaal eigendom. Lokale samenwerking, financiering en ontwikkeling zonder externe ontwikkelaars zorgen ervoor dat de gemeenschap niet alleen de lasten ondervindt, maar ook van de lusten profiteert. Door lokale gemeenschappen actief te betrekken en te investeren in duurzame energieprojecten, werken we samen aan een duurzame en energieneutrale toekomst.

100% lokaal eigendom
Een lokaal energie-initiatief, zonder tussenkomst van commerciële ontwikkelaars, leidt tot economische voordelen, versterking van het lokale eigendom en betrokkenheid binnen de gemeenschap. Het draagt bij aan het creëren van draagvlak en zeggenschap over de energietransitie op lokaal niveau. LEIS speelt haar rol in dit proces door advies, ondersteuning en expertise te bieden om deze projecten van de grond te krijgen en te realiseren met als uiteindelijk doel een duurzamere toekomst voor iedereen.

Lokale samenwerking
Door lokale samenwerking worden projecten zoals wind- en zonneparken niet alleen duurzamer, maar ook meer geworteld in de gemeenschap. Dit proces omvat intensieve samenwerking met lokale bewoners en stakeholders, financiering door middel van lokale investeringen en het vermijden van externe ontwikkelaars om de economische voordelen binnen de gemeenschap te houden.

Draagvlak en zeggenschap
Cruciaal hierbij is het creëren van breed draagvlak en zeggenschap. Transparantie en vroegtijdige betrokkenheid zijn essentieel. Deze benadering demonstreert hoe het lokale energie-initiatief niet alleen bijdraagt aan de energietransitie, maar ook aan de sociale en economische versterking van de gemeenschap. Het vergroot de lokale betrokkenheid door directe participatie van bewoners en agrariërs.

Financiering en eigendom
Door middel van financiering via leningen en investeringen van lokale inwoners blijven projecten in lokaal eigendom, waardoor ook de economische voordelen in de gemeenschap blijven.

Projecten

Actualiteiten