LEIS

Gebiedsvisie duurzame energie

Dalfsen
In december 2021 is Dalfserveld-West aangewezen als zoekgebied voor grootschalige duurzame energieproductie in de gemeente Dalfsen, als onderdeel van de energietransitie en de doelstellingen die de gemeente daarin dient te behalen.

De bewoners van het zoekgebied zijn daarop twee jaar lang intensief aan de slag gegaan om kansen en zorgen in kaart te brengen. LEIS is door bewoners en gemeente ingeschakeld voor begeleiding en ondersteuning bij het opstellen van een gebiedsvisie en daaropvolgend een energieplan.

Als rode draad door het proces staan zeggenschap en waarden centraal. Vanaf het begin van het proces zijn de bewoners geen voorstander van het plaatsen van windmolens in hun gebied. De omgeving zal immers veranderen, anders dan dat het was en anders dan verwacht. Maar een dergelijke gebiedsontwikkeling kan met een goede samenwerking, naast niet verwachte veranderingen, ook kansen bieden.

Inwoners en grondeigenaren staan centraal in een gebiedsproces, individuen die door verschillende brillen naar hun woon- en werkomgeving kijken. Zij hebben de beste ideeën voor hun omgeving. Die kunnen botsen met kaders en wensen: verandering roept emotie op. Die individuele boodschappen worden gehoord. Welke kansen zijn er, wat dient onderzocht te worden, en welke wens, boosheid of angst leeft er. Hoe kunnen we met al deze geluiden omgaan zodat inwoners zich gehoord voelen?

Door middel van keukentafelgesprekken, bewonersavonden, werkgroep bijeenkomsten en externe onderzoeken hebben de bewoners van het zoekgebied stap voor stap de mogelijkheden en belemmeringen verkend en het algemene gevoel in het gebied zichtbaar gemaakt.

Een eind-enquête onder de bewoners van het zoekgebied laat zien dat de meningen over het wel/niet presenteren van een energieplan aan de gemeente verdeeld zijn. Zorgen over de haalbaarheid, leefbaarheid en de behoefte aan nader onderzoek spelen hierbij een grote rol.

In november 2023 heeft de laatste bewonersavond plaatsgevonden, waarin de uitkomsten van de enquête zijn besproken en de bewoners samen aan de slag zijn gegaan om te komen tot een gezamenlijke formulering richting de gemeenteraad. Zij hebben besloten de gemeenteraad een jaar uitstel te vragen, om nader onderzoek te (laten) doen.

De verwachting is dat het college en de raad van gemeente Dalfsen begin 2024 met een reactie zullen komen op de brief. Afhankelijk van de reactie van de gemeenteraad zullen de bewoners zelf beslissen hoe ze het proces willen vervolgen.

Kijk ook op de website van gemeente Dalfsen.