LEIS

Lokale
Energie
Initiatieven
Stimulering

In Nederland staan we voor grote uitdagingen: de overstap maken naar schone energiebronnen (de energietransitie) en het aanpakken van de landbouwopgave, met inbegrip van de stikstofcrisis en de noodzaak voor effectieve ruilverkaveling. Deze uitdagingen lijken op het eerste gezicht misschien los van elkaar te staan, maar door ze samen te voegen, kunnen we krachtige, duurzame oplossingen vinden die zowel voor ons landschap als voor onze gemeenschappen voordelen bieden.

Geïntegreerde aanpak
Een geïntegreerde aanpak stelt ons in staat om het land efficiënter te gebruiken, waarbij we rekening houden met zowel de behoefte aan energieopwekking als de noodzaak voor productieve landbouw. Dit helpt bij het optimaliseren van de beschikbare ruimte en het minimaliseren van conflicten tussen landgebruik voor energie en voedselproductie.

Stikstofuitstoot
De landbouwsector speelt ook een cruciale rol in het verminderen van de stikstofuitstoot, een belangrijke factor in de huidige milieucrisis. Door landbouwpraktijken te combineren met de energietransitie, zoals het gebruik van duurzame energie voor landbouwactiviteiten, kunnen we de algehele milieu-impact verminderen. Dit biedt een weg voorwaarts in het aanpakken van de stikstofcrisis op een manier die zowel economisch levensvatbaar als ecologisch verantwoord is.

Lokale energie-initiatieven
LEIS ondersteunt bij de ontwikkeling van lokale energieprojecten die niet alleen de overgang naar hernieuwbare energiebronnen versnellen, maar ook bijdragen aan de lokale economie en gemeenschap. Door landbouwgemeenschappen aan te moedigen en te ondersteunen bij het opzetten van deze projecten, kunnen we een win-win situatie creëren waarbij boeren nieuwe inkomstenbronnen genereren en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Ruilverkaveling en biodiversiteit
De koppeling tussen energietransitie en landbouw biedt ook kansen voor ruilverkaveling en het bevorderen van biodiversiteit. Door land op een slimme manier te herindelen, kunnen we gebieden creëren die zowel voor energieopwekking als voor landbouw geoptimaliseerd zijn, terwijl we tegelijkertijd de natuurlijke habitats beschermen en versterken.

Economische voordelen
Economische voordelen zijn een belangrijke drijfveer voor deze geïntegreerde aanpak. Boeren die deel uitmaken van de energietransitie, kunnen profiteren van de verkoop van overtollige energie en van subsidies voor duurzame projecten. Dit geeft ruimte om te investeren in innovaties die leiden tot een lagere milieubelasting.

Samenvattend, door de energietransitie en de landbouwopgave samen te voegen, bouwen we aan een toekomst waarin Nederland niet alleen voldoet aan haar klimaatdoelstellingen, maar ook zorgt voor een veerkrachtige, duurzame landbouwsector. Dit vereist samenwerking tussen overheid, boeren, energieproducenten en lokale gemeenschappen, waarbij initiatieven zoals LEIS cruciaal zijn voor het faciliteren van deze samenwerking. Zo werken we samen aan een duurzamere, productievere en groenere toekomst voor iedereen.

Projecten

Actualiteiten