LEIS
Gemeente Westerveld
Zon op land is niet altijd meer mogelijk: gemeenten zoeken naar alternatieven Diverse provincies hebben besloten geen nieuwe zonneparken op land meer toe te staan. Daarom wordt nu gezocht naar andere mogelijkheden om aan de Regionale Energiestrategie (RES) te voldoen. Gemeenten zoeken actief naar aanvullende opties om de energiedoelstellingen te behalen, zo ook de Gemeente Westerveld.

Op het grensgebied  van de Gemeente Westerveld en de Gemeente Midden Drenthe (Hoogersmilde) en bij het dorp Veendijk wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om twee drijvende zonneparken te ontwikkelen. Deze innovatieve oplossing brengt veel technische uitdagingen met zich mee.

In Hoogersmilde wordt niet alleen nagedacht over de installatie van zonnepanelen op water, maar ook over de eventuele verplaatsing van de panelen om de voortzetting van de zandwinning te garanderen.

LEIS biedt ondersteuning in de voorbereidende fasen van deze projecten. Daarbij onderzoekt LEIS met name of de regionale energie coöperaties mede eigenaar kunnen worden van beide parken (lokaal eigendom) en welke regionale coöperaties vanuit Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe hierbij betrokken willen zijn. Mede eigenaar zijn betekent niet alleen meedelen in de lusten, maar ook verantwoordelijkheid voor de lasten.

Als beide projecten doorgang vinden, voldoet de gemeente Westerveld aan haar energiedoelstellingen. Zonneplas Calduran zal zorgen voor een geschatte opbrengst van 30 MW en zonneplas Paardeweide voor 12 MW

Zon op water