LEIS

Ontwikkeling
windpark Bovenwind

Staphorst
De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de Gemeente Staphorst. Leefbaarheid en sociale samenhang zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Windpark Bovenwind is het eerste project dat wordt gerealiseerd. Er zijn drie windmolens gebouwd door Enercon, waarbij de opbrengsten uit de wind volledig binnen de gemeente blijven en een coöperatieve spreiding over zoveel mogelijk aandeelhouders gewaarborgd is. Daarnaast wordt een maatschappelijk fonds opgericht, is er sprake van een KGO opgave (kwaliteitsimpuls groene omgeving), worden de omwonenden financieel gecompenseerd en worden opbrengsten ingezet voor meer initiatieven.

Eind juni 2021 heeft de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst het leveringscontract voor drie E-138 EP3 E3 windturbines van Enercon ondertekend voor Windpark Bovenwind. Een primeur, want dit zijn de eerste windturbines van dit type die wereldwijd gebouwd worden.

Kijk ook op de website van Wij Duurzaam Staphorst.

LEIS ondersteunt de coöperatie bij communicatie, participatie en het projectmanagement.