LEIS
Regio Zwolle-Hasselt-Rouveen
Zowel gemeente Zwartewaterland als gemeente Zwolle hebben ambities voor lokale energie opwek. Zij hebben elkaar opgezocht op de grenzen van hun gemeentes in het gebied Genne / Haerst. Dit past ook in de aangewezen clustergebieden voor grootschalige energie opwek die Provincie Overijssel heeft voorzien.

Binnen het zoekgebied voor windenergie aan de zijde van Zwartewaterland hebben een aantal grondeigenaren en bewoners de handen ineen geslagen.  Want ook zij realiseerden zich dat het verstandig is om elkaar op te zoeken en zo als collectief invloed uit te oefenen op de uitvoering van een project voor grootschalige duurzame energie opwek. De vraag is immers niet óf er windmolens zullen komen, maar wanneer en wie dit dan gaat realiseren. Om als grondeigenaar / bewoner niet alleen de lasten te ondervinden, maar ook te kunnen profiteren van de lusten, vonden zij het verstandig de regie in eigen hand te nemen. De omgeving en lokaal eigendom staan centraal.

Er is een initiatiefgroep die werkt aan de vorming van een coöperatie door het vervaardigen van conceptstatuten en er is een initiatiefgroep die voorstellen doet over het te doorlopen proces. Ook is er een klankbordgroep die namens bewoners en grondeigenaren uit het gebied advies geeft. De klankbordgroep heeft geadviseerd het initiatiefgebied te vergroten richting Genne, Haerst en de Ruiten. De initiatiefnemers hebben het voorstel gedaan om bewoners en grondeigenaren aan elkaar te verbinden en gezamenlijk op te trekken in een gebiedscoöperatie die een gebied bestrijkt die aan beide gemeenten recht doet. En waar verschillende opgaven, projecten en uitdagingen aan elkaar gevlochten kunnen worden.

LEIS begeleidt dit initiatief van onderop en streeft naar 100% lokaal eigendom.