LEIS

LEIS verzorgt gebiedsbegeleiding gemeente Dalfsen

17 mei 2023
Ontwikkelingen in en rondom het landbouwgebied Dalfserveld-West, LEIS helpt de gemeente Dalfsen met gebiedsbegeleiding.

LEIS verzorgt gebiedsbegeleiding voor gemeente Dalfsen bij zoekgebied grootschalige opwek duurzame energie. 

In de gemeente Dalfsen is het nodig om meer grootschalige energie op te wekken. Uit onderzoek bleek dat het gebied Dalfserveld-West de beste papieren heeft om daar de duurzaamheidsdoelen in de gemeente te halen. LEIS verzorgt de gebiedsbegeleiding en loopt samen met inwoners en gemeente langs elke stap in het proces.

De gemeente is al goed op weg, een deel van de energie wordt al kleinschalig opgewekt met duurzame energie opwekprojecten, maar om in 2030 de 100GWh te halen is er meer nodig. Dat betekent dat er gekeken wordt naar het grootschalig opwekken van duurzame energie middels zonnedaken en het aanleggen nieuwe windmolens en/of zonnevelden.

Werkgroepen

Bewoners en andere betrokkenen krijgen vanuit LEIS inzicht over de positieve en negatieve aspecten die de energie-opgave met zich mee brengt. De Dalfser bevolking speelt een actieve rol binnen het project. Er zijn drie werkgroepen opgericht die de vragen rondom het energievraagstuk beantwoorden. Meer informatie zoekgebied Dalfsen

Gebiedsbegeleiders

Hennie Luten, gebiedsbegeleider LEIS: ‘We maken in 2023 samen mooie concrete stappen, waarbij voorop staat dat bewoners en andere betrokkenen meer inzicht krijgen over de energie-opgave. Het menselijke; de emoties, zorgen en ideeën die ontstaan, zijn leidend. We blijven werken aan dit proces, zodat iedereen die dit wil, invloed blijft hebben op de uitwerking van de energie-opgave. Wat kost het project en wat levert het op? Welke risico’s zijn er aan verbonden? Deze vragen komen aan bod in de werkgroep Financiën.’

Sander Pereboom, adviseur gebiedsgerichte aanpak LEIS: ‘De landbouw staat de komende jaren voor een grote opgave. Er komt veel op onze agrariërs af, verschillende aspecten komen bij elkaar. Met de werkgroep Landbouw slaan we bruggen tussen de stikstofproblematiek en de energie-opgave. In de komende periode zal het voor ons allemaal duidelijker worden wat de (on)mogelijkheden zijn in het gebied.’

Hetty Kooiker, adviseur communicatie & participatie/projecten LEIS: ‘Logischerwijs ontstaan er veel vragen en zorgen bij bewoners wanneer het woongebied wordt aangewezen als zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie. Het proces hier in Dalfsen laat zien dat directe bewoners, maar ook andere betrokkenen, duidelijkheid willen over de (persoonlijke) gevolgen hiervan. De werkgroep Gezondheid/Leefbaarheid onderzoekt de gezondheidseffecten. Wat doet het fysiek en metaal met ons wanneer het leefgebied drastisch verandert?’