LEIS

Werkbezoek aan windpark Bovenwind

28 juni 2023
Op 28 juni organiseerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een werkbezoek aan Windpark Bovenwind.

Werkbezoek aan Windpark Bovenwind

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseerde op 28 een werkbezoek aan Windpark Bovenwind. Speciaal georganiseerd voor het ministerie van Economische Zaken, beleidsmedewerkers uit twaalf provincies en organisaties als NPRES en het RIVM.  Provincie Overijssel trad op als gastprovincie.

Deze jaarlijkse excursie trok aandacht uit het gehele land, vanwege het unieke karakter van het project lieten de bezoekers zich graag informeren over 100% lokaal eigendom en het proces van de bouw van de drie windmolens. De aanwezigen houden zich op landelijk en provinciaal niveau bezig met windbeleid. Jaarlijks bezoeken zij projecten in het veld, om beleid in uitvoering te ervaren en met name, om te horen en zien hoe het in de omgeving wordt ontvangen.

Adriaan Bennen, beleidsmedewerker ruimte & bereikbaarheid van de provincie Overijssel opende de ochtend met een welkomstwoord, hierna nam wethouder Alwin Mussche het woord over. ‘Staphorst is een bijzonder dorp. Als je buiten Staphorst vertelt dat je er woont, komen er vaak vragen en vooroordelen. Daar is niets mis mee, want men kent Staphorst daardoor, het is een sterk merk. Staphorst staat bekend om karakter, lef, vernieuwend en ondernemend werken. De gemeente maakt gebruik van het ondernemerschap in het dorp en ondersteunt initiatieven op diverse domeinen. Als het kan dan kan het in Staphorst. Ik ben trots op wat coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft neergezet’ aldus Alwin Mussche. Landelijk wordt het project Bovenwind als voorbeeldproject genoemd. De gemeente Staphorst heeft niet blind de regels gevolgd, maar haar eigen beleid bepaald voor het dorp.

Hennie Luten projectleider a.i. van Windpark Bovenwind nam de bezoekers mee in het verloop van het proces. Van de start tot de daadwerkelijke realisatie van het project, inclusief de moeilijkheden die erbij kwamen kijken in het voortraject. Jenko Huls bestuursvoorzitter van Wij Duurzaam Staphorst lichtte het financiële aspect toe en de risico’s die het met zich meebracht. ‘Projecten als deze kunnen alleen plaatsvinden wanneer de gemeenschap het draagt en zeggenschap heeft gedurende het proces. Vertrouwen is daarbij een belangrijks aspect. Realisatie en exploitatie voor en door Staphorst, aldus Jenko’.

Meer informatie over de coöperatie vind je op www.wijduurzaamstaphorst.nl

Hennie Luten Windpark Bovenwind