LEIS

Teamwork aan de start van 2023

11 januari 2023
LEIS is ruim een jaar geleden ontstaan en is vanaf het begin betrokken geraakt bij een aantal lokale initiatieven in de kop van Overijssel voor duurzame energie opwekking. Ondersteuning bieden en een proces begeleiden bij de eerste stappen van een proces of project. Het was een kolfje naar onze hand door onze ambities en de overtuiging dat inwoners van Nederland gebaat zijn bij hun eigen inbreng als het gaat om het lokaal opwekken van duurzame energie. We vonden weerklank in wat we deden en merkten dat we vanaf de goede startbaan waren vertrokken. En al werkende weg kwam er meer op ons pad. In het najaar van 2022 was onze conclusie dat LEIS een vliegende start in 2022 heeft gemaakt. Want het bleef niet bij de kop van Overijssel, er kwamen verzoeken uit de omliggende regio voor ondersteuning, sparren of concreet een klus oppakken. En dat doen we graag, want ‘nee’ zeggen vinden we heel lastig. Maar ja, hoe houden we dan alle ballen in de lucht en zorgen we ervoor dat nieuwe verzoeken een goede follow-up krijgen?

Deze vragen komen op een bepaald moment voorbij na een vliegende start, nadat je voorspoedig van de grond komt en tot grote hoogte opstijgt. De kunst is dan op de boel op orde te houden en in de cockpit goede informatie te hebben over de acties, planning, verzoeken en voortgang waar we mee bezig zijn. We houden niet van noodlandingen en al helemaal niet voor de lokale initiatieven die we ondersteunen. En dan blijkt ook het nut van een gemêleerd team en goed teamwork. Geen copy-paste teamleden en een eenheidsworst van kennis, ervaring en competenties. Nee, de diversiteit van de leden in het LEIS-team zorgen ervoor dat we onze vleugels dit nieuwe jaar goed uitslaan. Sommige op de achtergrond en anderen op de voorgrond. Teamleden die in de bres springen om morgen iets te fixen en anderen die wat meer vooruit kijken, zodat al onze inspanningen en capaciteit blijft passen en op de lange duur ook effectief blijft voor de opdrachtgevers waar we voor werken.

De kunst is nu de balans in het team te zoeken in het interne van ‘het huis op orde’ en extern onze toegevoegde waarde door te blijven geven zoals we vorig jaar begonnen zijn. We bruisen van energie en weten ook dat daarbij enige hygiëne in het team nodig is. Planningen en actielijstjes helpen ons met op de achtergrond de Eisenhower-matrix om rekening te houden met wat belangrijk is (en wat niet) en wat urgent is (en wat niet). Als ‘proces’-hygiëne ontbreekt merkt iedereen dat en functioneert het team niet optimaal. Het malle is dat wanneer die hygiëne er wél is, dat niemand het opvalt dát het er is, omdat alles soepel verloopt.
De planning en actielijst is vandaag met de blik op 2023 bijgewerkt. En terwijl we dat net af hadden, rolde er een nieuw verzoek bij LEIS binnen van een gemeente. Daar zeggen we geen nee tegen, want de energietransitie voor een meer duurzame energieopwekking is onze drive.

De Rijksoverheid heeft de ambitie om aan de afspraken in het klimaatakkoord te voldoen. Daar is en wordt vanuit de Regionale Energie Strategie in elke regio -zoals in RES West Overijssel- invulling aan gegeven. En elke gemeente binnen een RES levert daar weer haar bijdrage aan. En als zo’n gemeente dan dus bij LEIS aanklopt, denken wij zowel lokaal als ook vanuit het grotere geheel. LEIS haalt haar intrinsieke motivatie uit het betrekken van inwoners die inzien dat zij zelf kunnen werken aan een gezonde toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. De groeiende wereldeconomie en stijgende energieconsumptie gaan nu eenmaal niet samen met de klimaatdoelstellingen. En dus wordt het belang van duurzame energie alleen maar groter. Willen we het dreigende energietekort voor zijn, dan moeten we dus -behalve bezuinigen op energieverbruik- ook zorgen voor alternatieve schone energiebronnen.  Hoe?

Door het samen op te pakken: inwoners, grondgebruikers, omwonenden en/of inwoners in een zoekgebied voor de opwekking van duurzame energie. Want regelen zij het zelf,  dan hebben ze ook invloed op de vormen van energieopwekking en de besteding van opbrengsten uit de energieproductie. Door de verzoeken die we krijgen, ziet LEIS initiatieven ontstaan die werken aan een zelfstandige opwek van duurzame energie, waarbij de inwoners weliswaar moeten wennen aan een veranderende omgeving, maar waar zij dan in ieder geval ook profiteren van opbrengsten van de lokaal opgewekte duurzame energie. Met onze ambities en drive ondersteunen wij na onze vliegende start in 2022 dat heel graag met degelijk teamwork aan de start van 2023.

Piet La Roi
Strategisch adviseur duurzame energie