LEIS

Balans tussen groeiende energieconsumptie en klimaatdoelstellingen

1 september 2022
Wij zien dat coöperaties inhaken op de landelijke doelstellingen voor duurzaamheid, door de wens voor lokale opwek van duurzame energie te realiseren, waarbij de opbrengsten toekomen aan de buurt en de lokale participanten.

We leven in een wereld waarin snelheid, ontwikkeling, groei en innovatie de boventoon voeren. We denken vooruit, onderzoeken en moderniseren ons bestaan. Maar we worden ons ook steeds meer bewust van de gevolgen van onze manier van leven. Op kleine schaal maken we stappen, wanneer we bewust gaan nadenken over hoe we ons eigen steentje kunnen bijdragen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Door elektrisch te gaan rijden, korter te douchen, de lichten vaker uit te zetten en de verwarming een graadje lager te doen. Maar ook op grotere schaal worden stappen gemaakt. Daar waar wereldinstanties doelstellingen bepalen waaraan de landelijke politiek weer vormgeeft. Wij zien dat coöperaties hierop inhaken, door de wens voor lokale opwek van duurzame energie te realiseren, waarbij de opbrengsten toekomen aan de buurt en de lokale participanten.

Los van de door de overheid bepaalde doelstelling en de verplichting die elke regio in Nederland heeft om aan het klimaatakkoord te voldoen, is er genoeg reden om op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen. Het is niet ‘het moet, dus we doen maar wat er van ons wordt gevraagd’. LEIS haalt haar intrinsieke motivatie ergens anders uit. Betrokken inwoners die inzien dat zij hierdoor werken aan een gezonde toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. De groeiende wereldeconomie en bijbehorende stijgende energieconsumptie gaan nu eenmaal niet samen met de klimaatdoelstellingen. En dus wordt het belang van duurzame energie alleen maar groter. Willen we het dreigende energietekort voor zijn, dan moeten we dus, behalve bezuinigen op energieverbruik, ook zorgen voor alternatieve schone energiebronnen.